O Nas


SMERFUŚ

 

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

 

Profesjonalna opieka dla Dzieci od 1 roku do 6 lat

 

Domowa atmosfera dająca poczucie bezpieczeństwa

Zaangażowani,troskliwi i doświadczeni Opiekunowie

Małe grupy oraz indywidualna praca z Dziećmi i współpraca z Rodzicami

Podstawa programowa wzbogacona o autorski plan zajęć

Przemyślane zajęcia dodatkowe, dostosowane do zainteresowań i możliwości Dzieci

Smaczne i zdrowe posiłki konsultowane z Rodziacami

 

Witamy na stronie Domowego Przedszkola "Smerfuś" :)

 

Punkt Przedszkolny „Smerfuś” powstał w styczniu 2009 roku.

Teoretycznie jest to niepubliczna placówka oświatowa, jednak w rzeczywistości to magiczne miejsce, które stanowi dla Dzieci drugi dom.

Niestety nazwa „Domowe Przedszkole” nie mogła być nazwą oficjalną, ale dokładnie oddaje ona charakter tego miejsca. Przedszkole powstało żeby połączyć opiekę indywidualną z holistycznym podejściem do edukacji.

 

 Przedszkole to dla Dziecka nowe miejsce,

a co się z tym łączy często trudne doświadczenie.

Aby podopiecznym było łatwiej się zaaklimatyzować w naszej placówce

nie ma pań ani panów, ale Ciocie i Wujkowie.

Chcemy by każdy Maluch czuł się tu ważny i potrzebny.

Kompetentna Kadra dba, by Dzieci uczyły się poprzez zabawę, badały otaczający je świat i rozwijały się w twórczej atmosferze.

 

Głównym zadaniem Przedszkola jest stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów. Przygotowany przez Punkt Przedszkolny program zajęć jest tak zorganizowany, aby każdy mógł rozwijać się intelektualnie, ruchowo, manualnie oraz psychospołecznie.

Do zadań Nauczycieli należy wspieranie samodzielności, tworzenia warunków, w których uczeń będzie mógł wyrazić siebie, swoje uczucia i emocje.

 

Pobudzanie aktywności, twórczego myślenia, nieszablonowych działań
i kreatywnego myślenia to zadania Przedszkola, które pomagają rozwijać własną

Dzięki temu podopieczni rozwijają sprawności umysłowe, twórcze myślenie, doskonalą pamięć i zdolność kojarzenia, a dodatkowo poszerzają zasób słów i rozwijają mowę.

 

W naszym Przedszkolu indywidualne podejście jakie zapewnia się w domu, połączone jest z funkcjonowaniem w grupie. Wspólne zajęcia i zabawy sprzyjają nauce przestrzegania zasad społecznych, uczą zgodnej zabawy, pokazują granice wolności dziecka i jego towarzyszy zabaw.

 

 W sytuacjach trudnych każdy może liczyć na pomoc i wsparcie bliskich mu osób – Cioć i Wujków, którzy pomagają stawiać czoła przeciwnościom. Każde Dziecko jest wyjątkowe i tak też jest  przez nas traktowane.

 

Kontakt z Rodzicami w naszym Przedszkolu oparty jest na zasadzie współpracy i partnerstwa. Poza rozmowami o Dzieciach, informacjach o ich sukcesach i wskazaniu dziedzin wymagających pracy, Rodzice mogą liczyć na psychologiczno – pedagogiczne rady i wskazówki.

 

Program nauczania zgodny jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które wyszło w dniu 23.12.2008, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Ze względu na indywidualne podejście program ten jest rozszerzany o autorskie plany proponowane przez Wychowawców poszczególnych grup indywidualnie lub poprzez współpracę między sobą dla całego przedszkola.

 

W ramach uatrakcyjnienia czasu organizowane są liczne zajęcia dodatkowe, akcje społeczne organizowane przy zaangażowaniu Dzieci oraz Rodziców, a także wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola.

W całym przedszkolu znajduje się trzydzieścioro Dzieci, które podzielone są na grupy wiekowe. Małe grupy (maksymalnie 10-osobowe) ułatwiają indywidualne podejście. Pozwalają na bardziej twórcze i ciekawe zajęcia, nieszablonowe prace i zabawy oraz większą swobodę działania  w organizowaniu czasu małym podopiecznym.

W ramach Domowego Przedszkola prowadzimy Punkt Przedszkolny Smerfuś dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Z myślą o młodszych Dzieciach powstał Klub Malucha "Smerfna Chatka". Obecnie najmłodszym Smerfikiem jest Lenka, która w lutym skończyła roczek, a najstarszym sześcioletni Olivierek, który jak cała grupa "zerówkowa" w tym roku pójdzie do pierwszej klasy.

 

Zagadnienia opisane w podstawie programowej są uzupełniana o dodatkowe tematy i zadania wynikające z zainteresowań dzieci oraz możliwości związanych z przeprowadzeniem zajęć w okolicy placówki.

Częste wyjścia poza teren przedszkola nie stanowią problemu zarówno pod względem organizacji jak i przeprowadzenia zajęć poza terenem placówki.

 

Do dyspozycji Dzieci jest duży przestronny dom, w którym znajduje się kilka pokoi przeznaczonych do różnych zajęć tematycznych, oraz do spania. Każda grupa ma swój pokój co znacznie ułatwia prowadzenie zajęć. Wokół domu znajduje się duży, przystosowany specjalnie dla Przedszkolaków ogród. Zabawki znajdujące się w nim są bezpieczne, a zieleń jest doskonałym terenem do zabaw i gier na świeżym powietrzu.

 

 

Punkt Przedszkolny „Smerfuś” jest miejscem, w którym zarówno Dzieci jak i dorośli mogą poczuć domową atmosferę, co sprzyja kreatywnemu i twórczemu rozwojowi tak małych podopiecznych jak i opiekujących się nimi dorosłych.